Implantologia dental Els implants dentals són petits elements cilíndrics de titani que es col·loquen en l'os mitjançant une petita intervenció quirúrgica. Aquests elements actuaràn com a arrels de les noves dents i sobre l'implant es col·locarà una corona, que serà la part visible de la peça.


Els implants dentals són l'opció de tractament más avançada per a la substitució de peces dentals i estan dissenyats com una solució duradera pensada per recuperar el somriure i la funció masticatoria que es tenia amb les dents naturals. És la millor alternativa actualment, ja que aporta una sèrie d'avantatges respecte a altres procediments: la col·locació del implant interromp el procés de reabsorció de l'os que s'inicia quan es perd una dent, evita haver de recolzant-se en dents veïnes que acaben patint un excès de càrrega i aporta una comoditat i una estètica que no s'aconsegueix amb altres opcions de tractament.


Tot i que en principi, els implants es poden realitzar en la majoria dels casos, cal fer un estudi minuciós de cada cas mitjançant la historia clínica del pacient, l'exploració física i unes proves complementàries per tal de fer una bona planificació del cas i poder aconseguir la satisfacció tant des del punt de vista funcional com estètic del pacient.


UA-72313426-1
Llamada