PERIODÒNCIA

 

 

La periodòncia és una branca de l'odontologia que tracta les enfermetats de les genives i de l'os que sostè les dents. Hi ha dos grans grups de malalties periodontals: les gingivitis i les periodontittis. Coneixem com a gingivitis, les enfermetats que afecten a les genives és a dir, els teixits tous que protegeixen a les dents. Per altra banda, coneixem per periodontitis, un grup de infeccions que afecten no únicament l'os que subjecta a les dents sino també altres teixits veïns com el lligament periodontal i el ciment radicular. 

La causa principal de la malaltia periodontal son les bacteries que habiten en la cavitat bucal i que es dipositen entre les dents i les genives. Hi ha factors agreujants com el tabac i algunes enfermetats sistèmiques com la diabetis. El fet que en la majoria d'aquests casos, no hi ha dolor i només sagnen les genives, els pacients no li donen importància i el pronòstic empitjora fins el punt en que, en fases avançades les dents presentin movilitat i s'hagin d'extreure. És per això que remarquem la importància que té la higiene diària i les revisions anuals ( com a mínim ) com a mesura preventiva. 

 

El tractament davant d'aquestes situacions, dependrà de cada cas i serà el professional especialista en aquesta branca el qui li indicarà el tractament d'elecció, després de fer una exploració i un estudi adequat

 UA-72313426-1
Llamada